Diskuze o nanotechnologii

K nanotechnologii je možné přistupovat z mnoha různých úhlů pohledu. Problémy začínají už u samotné definice nanotechnologie. Někdy se definuje jako jakákoli činnost, která zahrnuje použití materiálů o velikosti od 1 do 100 nanometrů. Původní definice nanotechnologie však byla ještě o něco širší – týkala se také výroby zařízení na molekulární úrovni, a zahrnovala dokonce použití atomů (které dosahují velikosti 1/5 nanometru).

Nejasné názory panují také ohledně toho, čeho je nanotechnologie ve skutečnosti schopná dosáhnout. Někteří vědci věří, že s pomocí nanotechnologie bude možné výrazně prodloužit lidský život nebo vyrobit zařízení typu replikátoru, které bude schopné připravit téměř cokoli ze základních surovin. Jiní spatřují v nanotechnologii pouze nástroj, který nám pomůže uskutečňovat rychleji a lépe to, co již děláme nyní.

Třetí hlavní oblast diskuze o nanotechnologii se týká časového horizontu, ve kterém může dojít k významnému pokroku. Bude mít nanotechnologie zásadní dopad na náš každodenní život již v horizontu jednoho nebo dvou desetiletí, nebo to potrvá podstatně déle, než se slibovaný pokrok stane realitou?

Neměli bychom zapomenout ani na to, že využití nanotechnologie v sobě zahrnuje některé etické otázky. Jestliže nám nanotechnologie umožní prodloužit délku lidského života nebo vyrobit zboží z levných základních surovin, budou existovat nějaká morální pravidla, díky kterým bude tato technologie dostupná opravdu pro všechny? Budeme rozumět nanomateriálům do takové míry, abychom dokázali minimalizovat rizika, která by mohla přinést hrozbu nám a našemu životnímu prostředí?

Další informace o využití nanotechnologie najdete na těchto webových stránkách v sekci „Aplikace nanotechnologie„.