Aplikace nanotechnologie

Různé příklady praktického využití nanotechnologie:

Medicína

Vědci se zabývají výzkumem upravených nanočástic o velikosti molekul, které jsou schopné cíleně dopravovat léky přímo k postiženým buňkám. Až se tuto metodu podaří propracovat, měla by výrazně snížit vedlejší účinky léčby, jako je např. chemoterapie, při které dochází k poškození zdravých pacientových buněk.

Elektronika

V nanotechnologii se skrývá řešení otázky, jak zvýšit výkon elektronických zařízení při současném snížení jejich hmotnosti a spotřeby energie.

Potraviny

Nanotechnologie vstupuje do hry v několika oblastech výroby potravin – od pěstování potravinových surovin až po způsob jejich balení. Potravinářské společnosti vyvíjejí nanomateriály, které jsou schopné zlepšit chuť jídla, ale také jeho bezpečnost a přínos pro zdraví.

Palivové články

Nanotechnologie je využívána ke snížení cen katalyzátorů palivových článků. Ty slouží k výrobě vodíkových iontů z paliv, jako je např. metanol, a ke zvýšení účinnosti membrán, které se používají v palivových článcích pro oddělení vodíkových iontů od plynů, jako je kyslík.

Solární články

Některé společnosti již vyvinuli solární články založené na nanotechnologii, jejichž výroba vyjde podstatně levněji, než je tomu u běžných solárních článků.

Baterie

V současnosti probíhá vývoj baterií za použití nanomateriálů. Tyto baterie by mohly po několika desetiletích uskladnění dosahovat stejných výkonů jako nové baterie. Další typ baterie je zase možné nabíjet podstatně rychleji, než je tomu u běžných baterií.

Vesmírný program

Nanotechnologie může sehrát klíčovou roli při dosahování větší efektivity vesmírných letů. Pokroky v nanomateriálech by měly umožnit konstrukci lehkých raket a kabelu pro vesmírný výtah. Díky těmto pokrokům by mohlo dojít k výraznému snížení potřebného raketového paliva a s tím souvisejícímu snížení nákladů na dosažení oběžné dráhy a cestování ve vesmíru.

Paliva

Nanotechnologie může být odpovědí na problém nedostatku fosilních paliv, jako jsou benzín a nafta. K jejich výrobě totiž mohou být použity levnější druhořadé suroviny. Kromě toho je možné dosáhnout efektivnější výroby paliv z běžných surovin a také prodloužit životnost motorů.

Lepší kvalita vzduchu

Nanotechnologie může zvýšit výkonnost katalyzátorů používaných k transformaci zplodin, které unikají z aut nebo průmyslových závodů, na zdravotně nezávadné plyny. Je to způsobeno tím, že katalyzátory vyrobené z nanočástic mají větší povrchovou plochu, na které může probíhat chemická reakce, než je tomu u běžných katalyzátorů z velkých částic. Nanočásticové katalyzátory jsou efektivnější, protože na jejich větší ploše může s katalyzátorem reagovat současně více chemikálií.

Čistější voda

Nanotechnologie by mohla poskytnout řešení několika otázek souvisejících s kvalitou vody. Mohla by pomoci při odstraňování průmyslových odpadních látek z podzemních vod, jako jsou např. TCE rozpouštědla. Při vstupu do chemické reakce mohou nanočástice způsobit přeměnu kontaminující látky na zdravotně nezávadnou. Studie prokázaly, že touto metodou se je možné úspěšně dostat ke znečišťujícím látkám rozpuštěným v podzemních rezervoárech, a to při mnohem nižších nákladech, než jaké by vyžadovalo vypumpování podzemní vody a její následné čištění.

Chemické senzory

Za pomoci nanotechnologie mohou senzory detekovat již velmi malá množství chemických látek. V senzorech založených na nanotechnologii mohou být použity rozmanité typy detekčních prvků, jako jsou uhlíkové nanotrubice, nanodráty z oxidů zinku nebo palladiové nanočástice. Díky malým velikostem nanotrubic, nanodrátů a nanočástic postačuje ke změně elektrických vlastností detekčních prvků již pouhých několik molekul plynu. To umožňuje detekci již velmi nepatrných koncentrací chemických látek.

Sportovní zboží

Příznivci tenisu nebo golfu jistě rádi uslyší, že nanotechnologie začíná promlouvat také do světa sportovního vybavení. Příkladem současného využití nanotechnologie v oblasti sportovních potřeb jsou odolnější tenisové rakety, tenisové míčky se sníženým únikem vzduchu nebo kvalitnější materiály pro výrobu rukojetí golfových holí.

Textilie

Použití nanočástic nebo nanovláken přispívá ke zlepšení vlastností textilií. Na rozdíl od dříve používaných technik nedochází k podstatnému nárůstu hmotnosti, tloušťky či tuhosti materiálů.