Definice nanotechnologie

Nanotechnologie se stále vyvíjí, a neexistuje proto jednotná definice, na které by se všichni shodli. Všichni víme, že se nanotechnologie zabývá částicemi miniaturních rozměrů, které jsou větší než atomy a molekuly, ale menší než třeba zrnko strouhanky. Všichni se také shodnou na tom, že hmota se na úrovni nanočástic chová jinak, než je tomu na běžné úrovni.

Dále už ale potom různí vědci a organizace kladou důraz na různé aspekty nanotechnologie. Zde uvádíme několik nejrozšířenějších definic nanotechnologie:

  • Nanotechnologie se zabývá studiem a využitím struktur o velikostech od 1 nanometru do 100 nanometrů. 

Toto je pravděpodobně nejzákladnější definice nanotechnologie, na které panuje obecná shoda. K získání určité představy o těchto miniaturních rozměrech můžeme použít jednoduché srovnání se stolem o výšce 1 metru. Pro dosažení této výšky stolu bychom na sebe museli poskládat 1 miliardu nanočástic. Jiné oblíbené přirovnání říká, že na tloušťku jednoho lidského vlasu připadá zhruba 80 tisíc nanočástic.

Vědecká předpona „nano“ je zkratkou pro jednu miliardtinu, tedy 10-9. Slovo pochází z řeckého „nanos“, které doslova znamená „trpasličí“.

  • Struktury, zařízení a systémy, které nabývají nových vlastností a funkcí v důsledku uspořádání svých atomů na úrovni velikostí od 1 do 100 nanometrů. Nanotechnologie se rozvíjí díky mnoha vědním odvětvím, jako jsou molekulární fyzika, materiálová věda, chemie, biologie, počítačová věda, elektrické a mechanické inženýrství.

Tato definice vytvořená Foresightovým institutem připojuje zmínku o různých vědních oborech, které mají něco do činění s nanotechnologií.

  • Nanotechnologie je studiem jevů a zdokonalováním materiálů na atomické, molekulární a makromolekulární úrovni, na níž se vlastnosti podstatně liší od těch, které jsou zaznamenávány na běžné úrovni. Produkty založené na nanotechnologii se již v současnosti používají a analytici během této dekády očekávají nárůst obchodů v řádu stovek miliard eur.

S touto definicí nanotechnologie přichází Evropská komise. Znovu se v ní opakuje skutečnost, zmíněná v již v předchozí definici, že materiály získávají na úrovni nanočástic nové vlastnosti. Kromě toho se v ní hovoří také o ekonomickém potenciálu nanotechnologie.

  • Nanotechnologie je studiem a manipulací s hmotou o rozměrech zhruba od 1 do 100 nanometrů, kde se objevují specifické jevy umožňující nové aplikace. Nanotechnologie pokrývá oblast nanočásticové vědy, inženýrství a technologie a zahrnuje zobrazování, měření, modelování a manipulaci s hmotou o těchto rozměrech.

Z této definice Národní nanotechnologické iniciativy se dozvídáme, že součástí nanotechnologie jsou některé druhy činností, jako jsou např. měření a manipulace s hmotou na úrovni nanočástic.

  • [Nanotechnologie představuje] nastupující ekonomický, obchodní a společenský fenomén. Příznivci nanotechnologie tvrdí, že vnese revoluci do způsobu našeho života, práce a komunikace.

Nakonec uvádíme výňatek z definice nanotechnologie od Thomase Theise, ředitele oddělení přírodních věd na Watsonově výzkumném centru společnosti IBM. Nabízí nám širší pohled na úlohu, kterou by nanotechnologie mohla zastávat v našem světě.