Nanotechnologie v elektronice

  • Podařilo se sestrojit senzory využívající uhlíkové nanotrubice obalené polymery. Tyto senzory jsou citlivé na různé molekuly – v závislosti na velikostech polymerových smyček kolem nanotrubic. Tato metoda by mohla být použita k vývoji senzorů pro detekci molekul, které nemohou být odhaleny běžnými senzory.
  • Vědci představili nanomagnety, které by mohly sloužit jako energeticky velmi nenáročné zesilovače. Mohly by tak nahradit tranzistory běžně používané v elektrických obvodech.
  • Vědci ze Stanfordovy univerzity představili metodu tvorby integrovaných obvodů za pomoci uhlíkových nanotrubic. Aby tyto obvody skutečně fungovaly, bylo zapotřebí odstranit metalické nanotrubice a ponechat pouze polovodičové nanotrubice. Zároveň byl vyvinut algoritmus pro řešení problému špatně seřazených nanotrubic. Pokusný integrovaný obvod, který byl sestrojen v univerzitních laboratořích, obsahuje 178 funkčních tranzistorů.
  • Byla vyvinuta také metoda na vytváření tranzistorů a integrovaných obvodů pomocí polovodičových nanodrátů.