Nano

Připadá vám někdy obtížné navléct nit na ouško jehly? Pak určitě pochopíte, jak složité musí být pracovat s nanočásticemi, které mají velikost zhruba jedné milióntiny vlákna nitě! Pouze s pomocí nejvýkonnějších mikroskopů mohou vědci doufat, že se jim podaří tyto miniaturní částice zahlédnout.

Nanočástice byly předmětem zkoumání vědců již po staletí. Efektivita jakékoli vědecké práce ale narážela na nemožnost správně rozeznat jejich strukturu. Teprve v posledních desetiletích byly zkonstruovány mikroskopy schopné rozlišit částice o velikosti atomu – díky tomu mohli vědci skutečně spatřit na vlastní oči to, s čím již dříve pracovali.

Nanotechnologie se zabývá studiem a využitím struktur o velikostech od 1 do 100 nanometrů, tedy od jedné miliontiny milimetru do jedné desetitisíciny milimetru. Jedná se o nesmírně miniaturní částice – určitou představu si můžeme vytvořit podle toho, že 800 částic o velikosti 100 nanometrů poskládaných vedle sebe odpovídá zhruba tloušťce jednoho lidského vlasu. Nanotechnologie je také studium možností manipulace se hmotou v atomárním a molekulárním měřítku. Díky nanotechnologii, nanočásticím a nanomateriálům, se otevírají nové perspektivy v oblasti zdravotnictví, elektronice a dalších nejen vědních oblastech.

Nanověda zkoumá, vlastnosti a základní stavební jednotky nanomateriálů. Využití nanotechnologií, nanomateriálů a nanočástic je natolik rozsáhlé, že hranice využitelnosti a obecně budoucnosti tohoto oboru, se dnes nedá stanovit. Zahrnuje oblasti fyziky pevných látek, chemie, inženýrství i molekulární biologie. Nanotechnologie je průřezová technologie, zabývající se praktickým využitím nových a neobvyklých vlastností nanomateriálů pro konstrukci nových struktur, materiálů a zařízení.

Jedním ze zakladatelů nanotechnologie je označován Richard Feynman, který na výroční schůzi Americké společnosti fyziků v Caltechu v roce 1959 představil myšlenku v přednášce There’s Plenty of Room at the Bottom (Tam dole je spousta místa).

V současné době nalézá nanotechnologie uplatnění v mnoha oblastech běžného života. Jde především o paměťová média, bioelektroniku, cílenou dopravu léčiv, supertvrdé povrchy s nízkým třením, samočisticí nepoškrabatelné laky, vysokokapacitní záznamová média, fotomateriály, palivové články, optické filtry, fotonické krystaly a fotonická vlákna, integrovaná optika, katalyzátory, odolné povrchy satelitů, konstrukční prvky raketoplánů, biodegradace a tak bychom mohli pokračovat do nekonečna. 

Na stránkách nanočístice .cz Vás seznámíme jen se zlomkem toho fascinujícího světa budoucnosti.